Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด
 


       
 


       บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท
เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์คุณภาพสูง โดยก่อสร้างโรงงานผลิตขึ้นที่จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 และในโอกาสเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด เป็นอย่างยิ่ง

       โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 360 ไร่ ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท โรงงานแห่งนี้
ได้รับสัมปทานเหมืองหินปูน 5 แปลง จำนวน 1,499 ไร่ คิดเป็นปริมาณ หินสำรองสำหรับนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตปูนซีเมนต์ได้ถึง 700 ล้านตัน

       ปัจจุบัน โรงงานมีกำลังการผลิตปูนเม็ด 2,500 ตันต่อวัน สามารถใช้ผลิตปูนซีเมนต์ได้ วันละ 3,000
ตันต่อวัน หรือประมาณ 1 ล้านตันต่อปี ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ  จำหน่ายผ่านตัวแทนกว่า 100 ราย
ทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้รองรับการขยายโรงงานในระยะที่2 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเป็น
3 ล้านตันต่อปีในอนาคตอันใกล้นี้